Privacybeleid

Bescherming persoonsgegevens:

In dit privacybeleid staat hoe wij, Beauty Center Plantinga gevestigd te De Westereen, omgaan met uw persoonsgegevens. Dit doen wij om u duidelijk te informeren over uw rechten. Wij bewaren uw gegevens op onze eigen computer. Die is beveiligd met een antivirusprogramma. Wij geven uw informatie nooit door aan derden voor commerciĆ«le doeleinden.

De onderstaande gegevens hebben wij van u nodig voor het zetten van een Tattoo - PMU - Piercing - Oorbel:

-voorletters en achternaam

-adres, postcode en woonplaats

-telefoonnummer (voor het geval we een afspraak moeten wijzigen of als de persoon niet op komt dagen)

-identiteitsbewijs (om zeker te weten of de persoon niet minderjarig is, het ID nummer wordt alleen ingevuld)

-email adres (alleen ter bevestiging of wijziging van de afspraak)

-het toestemmingsformulier met vragenlijst wordt vertrouwelijk behandeld en wordt alleen getoond aan de toezichthouders van de GGD en de NVWA. Deze gegevens zijn beveiligd in een locker.

Foto's voor reclame doeleinden worden alleen geplaatst op onze website met schriftelijke toestemming van de persoon. 

Misbruik:

Bij fraude op onze website worden wij verplicht om aangifte te doen en moeten wij de gegevens overdragen aan de politie. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beauty Center Plantinga en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beautycenterplantinga.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;

Beauty Center Plantinga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@beautycenterplantinga.nl

Onderaan staat de Privacy policy betreft uw bezoek op onze website.